X

Algemene Voorwaarden

Tuigonderdelen.nl is een activiteit van Almar v.o.f. Industrieweg 11 A te Hoogeveen Nederland.
Algemene Verkoopvoorwaarden Almar v.o.f. voor Tuigonderdelen.nl Hierna te noemen Tuigonderdelen.nl


1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tuigonderdelen.nl en op alle met u (afnemers van producten van Tuigonderdelen.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tuigonderdelen.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tuigonderdelen.nl is als volgt bereikbaar:

E-mail: 24 uur per dag via e-mail 
info@Tuigonderdelen.nl


Telefonisch: dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 op nummer 0528-267353

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Tuigonderdelen.nl en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Tuigonderdelen.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Bestellen
3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite Tuigonderdelen.nl worden geplaatst.

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag.
Tuigonderdelen.nl heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tuigonderdelen.nl uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4 Veilen
4.1 De veiling is geautomatiseerd. We behouden ons het recht op het niet leveren van de geveilde artikelen in de hierna te noemen situaties.

1) Als gevolg van een storing in de prijsteller van de veiling.

2) Indien het artikel niet meer binnen 3 weken leverbaar is, doordat er meer verkocht is dan verwacht en we het artikel niet meer tijdig geleverd kunnen krijgen door onze leveranciers.

5 Prijzen
5.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Tuigonderdelen.nl vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

5.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Tuigonderdelen.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6 Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.2 Tuigonderdelen.nl verzend standaard in Nederland , België en Duitsland. Al onze leveringen worden bezorgd door PostNL. Bent u niet thuis, geen probleem. Het pakket kan daarna nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. De verzend- en behandelingskosten voor een bestelling onder de €100,- zijn In Nederland € 6,75 en in België en Duitsland € 13,00.

6.3 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.

6.4 Bij bestellingen van meer dan € 100,- zijn alle kosten van verzending in Nederland, voor rekening van Tuigonderdelen.nl.

6.5 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling is betaalt streven wij er naar U besteling indien op voorraad de volgende werkdag te verzenden.


6.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

6.7 De door Tuigonderdelen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7 Betaling
U kunt op 2 manieren betalen:

1) U betaald met een van de vele Online betaalmethodes o.a Ideal, Visa, Master Card, Melfius, Sofort, KBC, Mister Cash.

2) U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekeningnummer NL45 RABO 0306 7090 74 t.a.v. Amar v.o.f. te Hoogeveen onder vermelding van Tuigonderdelen.nl en het bestelnummer.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Tuigonderdelen.nl , totdat u aan al uw (betaling’s) verplichtingen heeft voldaan.

9 Niet goed, Geld Terug Garantie
9.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 14 dagen in de originele verpakking, schoon, vrij van paardenhaar, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen.

9.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer (bij buitenland betaling ook bic en iban code) en de reden van retour.

9.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

9.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen retour op uw bank- of girorekening. De door Tuigonderdelen.nl in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.
Bij een bestelling boven de €100,- waarbij een deel van de bestelling wordt teruggezonden,  zullen de verzendkosten alsnog in rekening worden gebracht wanneer de totale waarde van de bestelling na retour zenden minder dan €100,- bedraagt.


9.5 Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail info@Tuigonderdelen.nl

9.6 Wanneer de door Tuigonderdelen.nl afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van 14 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

10 Ruilen
10.1 Ruilen kan binnen 14 dagen onder de in artikel 9 genoemde voorwaarden. Het artikel dient door u voldoende gefrankeerd naar ons te worden verzonden. Indien u een ander, duurder product wilt ontvangen dient u eerst het restbedrag naar ruitersport.com over te maken. Het vervangende artikel zal vervolgens kosteloos naar u verzonden worden in Nederland.

Retourzendingen vanuit het buitenland.
Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden andere voorwaarden waarbij verzender zelf de kosten draagt. Let op! Uw retourzending buitenland kunnen pas in behandeling worden genomen na overleg.11 Garantie
11.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage en producten gemaakt van rubber niet onder de garantiebepaling.

11.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Tuigonderdelen.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving en eventueel een foto van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

11.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 11.1 en 11.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Tuigonderdelen.nl  het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Tuigonderdelen.nl), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

11.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Tuigonderdelen.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

12 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Tuigonderdelen.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 10 geregelde garantie.

12.2 Tuigonderdelen.nl is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolg hier van.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van Tuigonderdelen.nl is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

13 Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

14 Geschillen
14.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Tuigonderdelen.nl is gevestigd bevoegd, tenzij Tuigonderdelen.nl voor de rechter van uw woon, respectievelijk vestigingsplaats kiest.

© 2006-2019 ALMAR vof Industrieweg 11A 7903 AH Hoogeveen | Nederland | Tel: 0528-267353 KvK: 04053617 | Btw nr: 8057.95.935.B01 | Bank:NL45 RABO 0306 7090 74